+34 93 113 1819

Español | Català | English

Avís Legal

1. Responsable de fitxer i protecció de dades

El titular de la web i responsable de fitxers  és BC Facilitation, Björn Cullman, amb NIF Y1509090M i domicili a Carretera de Santpedor, 1, 08242 Manresa (Barcelona) Espanya, i amb correu electrònic info@bcfacilitation.com.

D'ara endavant, ens referirem a aquesta entitat com EL TITULAR, que serà el responsable dels fitxers de dades.

Els termes "vostè" i "usuari" segons s'utilitzen aquí fan referència a totes les persones i/o entitats que accedeixen a i/o s'inscriuen a un o diversos cursos mitjançant el "formulari d'inscripció".

El titular, que podrà veure al llarg de la navegació d'aquesta pantalla, assegura la màxima reserva i protecció d'aquelles dades de carácter personal (les "Dades Personals", "Detalls d'empresa on treballa") que els usuaris ingressin a la web  per tal d'utilitzar els serveis d'aquesta.

Les seves dades personals seran utilitzades d'acord a la normativa legal vigent a Espanya (Llei 15/1999).

2. Caràcter obligatori i facultatiu del lliurament de dades per al registre en el Lloc ("www.bcfacilitation.com") i finalitat del tractament

El lliurament de les dades sol·licitades per obtenir la inscripció en un o diversos cursos i la formalització dels requisits que es demanen és obligatòria per tal que el procés de registre com a client/estudiant quedi ultimat. En els formularis estan marcats amb un "*" aquelles dades que es consideren necessaris i/o d'informació important per a l'usuari. El titular es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el titular anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

3. Propietat de la web

Copyright © BC Facilitation 2011. Tots els Drets Reservats.

La web i tota la informació (en text, gràfics, vídeos i àudio), imatges, icones, programari, dissenys, aplicacions, calculadores, models, dades, i altres elements en o a través de la web són propietat de BC Facilitation. Estan protegides per les lleis de copyright d'Espanya, les lleis internacionals de copyright, les de marca registrada i altres.

4. Usos NO s'admeten de la web

La web no pot ser copiada, imitada, reproduïda, republicada, adjuntada, enviada, transmèsa, modificada, indexada, catalogada, replicada o distribuïda de cap manera, en la seva totalitat o en part, sense l'exprés consentiment previ escrit per part de BC Facilitatio.

5. Enllaços a webs no BC Facilitation

La web de BC Facilitation pot proporcionar enllaços a webs de tercers per a la seva comoditat i informació. Si accedeix a aquests enllaços, abandonarà la web de BC Facilitation. BC Facilitation no controla aquests llocs ni les seves pràctiques de privacitat, que poden diferir de BC Facilitation. Nosaltres no avalem ni fem cap representació sobre llocs web de tercers. Les dades personals que l'usuari decideixi proporcionar a tercers no relacionats a BC Facilitation no estan coberts per la Declaració de privacitat de BC Facilitation.

6. Política de Privacitat

La Política de Privacitat forma part integrant d'aquest Avís Legal. Vostè haurà de llegir i conèixer la Política de Privacitat, en particular sempre que proporcioni o faciliti dades de caràcter personal a través del lloc.

7. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació entre BC Facilitation i l'Usuari, aquest ha de dirigir-se a BC Facilitation a l'adreça postal i/o electrònica indicada en aquest Avís Legal. En tot cas, les comunicacions de BC Facilitation cap l'Usuari es realitzaran a les dades de contacte aportades o facilitades, preferentment per via electrònica. A aquest efecte, l'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i l'enviament de comunicacions entre l'usuari i BC Facilitation.

BC Facilitation
Carretera de Santpedor, 1
08242 Manresa (Barcelona)
Espanya
Tel: +34 630 243 994
Correu electrònic: info@bcfacilitation.com

Copyright © BC Facilitation 2011. Tots els Drets Reservats.